NBS to new challenges – NBS uusiin haasteisiin

Global business is now changing rapidly and the changes impact to all companies. NBS method is excellent to work out profits on this process.

Tourism and travelling are also changing fast. We have done on NBS method a study to well-known travel service producer Rukapalvelu Oy www.rukapalvelu.fi.

We will give more information from NBS. Please see contacts at Info on this site www.eminko.com.

 

Globaali talous muuttuu nyt nopeasti ja muutokset vaikuttavat kaikkiin yrityksiin. NBS metodi sopii hyvin tämän muutosprosessin tutkimiseen ja hyödyntämiseen.

Matkailu ja turismi myös kokevat suuria muutoksia. Olemme tehneet NBS metodilla tutkimuksen  tunnetulle matkailupalvelujen tuottajalle Rukapalvelu Oy:lle www.rukapalvelu.fi.

Annamme mielellämme lisätietoja NBS metodista. Yhteystiedot löytyvät Info osiosta sivulta www.eminko.com.