Customer increased 100 % sales NBS – Asiakas lisäsi 100 % myyntiä NBS

Customer has increased 100 % a sales of product series. NBS method has been used on this work.

Asiakkaan tuoteryhmän myynti on lisääntynyt 100 %. Työssä on käytetty NBS metodia.

NBS (New Business Service) product gives more value in business. NBS is new tool for business and strategy working of the companies. NBS is one of the most effective methods for business on market.

Shortly saying efficient NBS:

–          increases result and return of investment

–          brings new, is based on research – stakeholder and network areas

–          supports business development of the company, increases sales, increases efficiency etc.

–          brings new partners and new business to the company

–          supports to more develop efficiency of the organizations

NBS is an efficient, a competitive and an accommodating tool. NBS takes into account changes of the business environment of the company. NBS makes more accurate of the strategy planning and NBS lowers risks on the strategy.

On the business environment, an amount of the information shall be strongly increased and possibility of the company to control the information shall be decreased. NBS includes an effective working method to analyse opportunities and threats of the company. NBS includes also the method for getting new marketing strategies, which are presently in process of top leading companies in the world. We serve with NBS the customers worldwide.

Brand business is growing in the future. Good research studies are very often made use of the companies to develop brand. NBS supports also this sector.

NBS (Uusi liiketoimintapalvelu) antaa lisäarvoa liiketoimintaan.

Lyhyesti sanottuna tehokas NBS:

–          lisää tulosta

–          tuo uutta, on tutkimus-, sidosryhmä- ja verkostopainotteinen metodi

–          tukee yrityksen liiketoiminnan kehittämistä, lisää myyntiä, lisää kustannustehokkuutta jne.

–          tuo uusia partnereita ja uutta liiketoimintaa

–          tukee organisaation vahvuuksien edelleen kehittämistä

NBS on uusi työkalu yritysten liiketoiminnan ja strategian alueella. NBS on tehokas, kilpailukykyinen ja mukautuva työkalu.

NBS ottaa huomioon muutokset yrityksen liiketoimintaympäristössä. NBS tuo tarkkuutta strategiasuunnitteluun ja NBS vähentää yrityksen riskejä.

Informaation määrä lisääntyy voimakkaasti liiketoimintaympäristössä ja yritysten mahdollisuus kontrolloida informaatiota vähenee. NBS sisältää tehokkaan työmenetelmän analysoimaan yrityksen mahdollisuuksia ja uhkia.

Brändi liiketoiminta on kasvussa jatkossa. Yritykset käyttävät tutkimusta enenevässä määrin hyväksi brändin kehitystyössä. NBS tukee myös tätä aluetta.

NBS sisältää myös menetelmän saada uusia markkinointistrategioita, jotka ovat työn alla tai käytössä johtavilla yrityksillä. Palvelemme NBS:llä asiakkaita maailmanlaajuisesti.