Kehittäminen NBS Utveckling NBS

Sanotaan, että ongelman ratkaisu on alku uuteen menestykseen. Lisäksi sanotaan, että menestys luo uutta menestystä.

Kun yritys haluaa kehittää toimintaa, hakea uutta liiketoimintaa, lisätä tulosta, kehittää tiedonhallintaa, lisätä myyntiä, kehittää tuotantoa, poistaa olemassaolevan liiketoiminnan ongelmia, NBS metodi on ylivertainen ratkaisu näihin haasteisiin.

Tiedon hallinta on tulossa tärkeimmäksi tuotannon ja muun liiketoiminnan osaksi.

NBS metodi on hyvin räätälöitävissä yrityksen tarpeisiin. Ehdotamme, että otatte meihin yhteyttä lisätietoja varten ja mahdollisessa tarjouksessa.

Asiakkaat joskus sanovat, että NBS metodi on erittäin vaikea hahmottaa. NBS metodi lähtee siitä, että päämies – asiakassuhteeseen enenevässä määrin vaikuttavat ulkopuoliset tekijät ja NBS metodilla otetaan paremmin haltuun tämä tekijät. Kaikki projektit, joissa on käytetty NBS metodia ovat menestyksekkäitä.

Seuraavassa on yleistä meidän aikaisemmasta toiminnastamme ja NBS metodista.

Johtamisen ja liiketoiminnan konsultoinnissa olemme palvelleet hyvällä kansainvälisellä tavalla. Uusia palveluja ovat NBS (Uusi liiketoimintapalvelu) ja SBP (Kestävän kehityksen liiketoiminnan hyödyntäminen). NBS on yksi tehokkaimmista markkinoilla olevista liiketoiminnan metodeista. Oheisissa linkeissä kerrotaan lisää.

Yksi meidän peruspalveluistamme on ollut yritysten ulkomaisten operaatioiden kehittäminen ja toteuttaminen.

Energiasektorilla, korkean teknologian ja innovaatioiden aloilla olemme tehneet asiakasräätälöityjä projekteja.

Olemme myös välittäneet koneita ja teknologiaa metsä- ja metalliteollisuuteen ja korkean teknologian teollisuuteen.

Ulkoistamispalveluissa työskentelemme ympäristö- ja kestävän kehityksen projekteissa. Haluamme laajentaa tätä palvelua muille aloille ja edelleen kehittää sitä.

Matkailualalla toimimme yhteistyössä johtavien yritysten kanssa.

Strategiamme on palvella asiakkaita laadukkaalla konsultoinnilla.

 

NBS – En ny omfattande undersöknings- och utvecklingsprocess för företagets strategi

NBS kommer från de engelska orden “New Business Service”

 

NBS kan hitta affärslösningar till följande utmaningar för företaget:

–          kunskapsmängden om kunderna ökar

–          komplexiteten ökar

–          möjligheter att direkt påverka kundens köpbeteende minskar

–          inkomststrukturen hos många organisationer kommer att förändras under de närmaste åren

–          söka och förverkliga nya inkomstskällor

 

Nedan finns ett fiktivt exempel samt två stycken genomförda projekt:

–          Ett fiktivt exempel kunde vara utvecklingen av ett företags affärsverksamhet, förverkligat år 2009. Företag A exporterar varor för över 50 % av omsättningen. NBS-undersökningen skulle ha visat vad hotet som minskningen av svavelnivån innebär. Företaget A:s styrelse fick sannolikt den motsvarande kunskapen först 2011-12. Med hjälp av NBS metoden skulle företagets styrelse ha fått den kunskapen två år tidigare.

–          Ett genomfört projekt, där företaget B:s utveckling strategier kartlades. Genom företaget B:s egna och dess konkurrenters intressegrupper, fick företaget en framstående japansk organisation som samarbetspartner. Med traditionella metoder hade inte samarbete med den japanska organisationen uppnåtts.

–          Ett genomfört projekt, i vilket ett kinesiskt företag höll på att bli EMINKO OY:s samarbetspartner 2011. Genom traditionella metoder (kredit- mm. upplysningar) såg den kinesiska kunden ut att vara en god samarbetspartner. NBS-analysen fick fram en riskfaktor, som resulterade I att samarbetet med den kinesiska firman avslutades.

 

EMINKO OY:s kontaktuppgifter

–          Kontakt: Kauko Määttä, DI (miljöteknik + affärskunnande)

–          Adress: Liisankatu 10, 55100 Imatra

–          Tel.: 044 2840944

–          E-mail: sales@eminko.com

–          Hemsida: www.eminko.com