admin

M20 for soft soil

EMINKO EV M20 with Axel drive equipment for soft soil use.

It is excellent in agriculture, forest, snow etc.

EMINKO EV M20

EMINKO EV M20 (M20) off-road vehicle and work machine

-Full electric drive

-Developed to mining maintenance serving.

-Will be better in use than internal combustion motor vehicles.

-Power is 70 kW, speed 30 km/h and all 4 wheels drive and steer.

-Vehicle dimensions: Width 1530 mm, height 1810 mm and length 4120 mm

-Pallet dimensions: Width 1450 mm, height 300 mm and length 1700 mm

Mr. Kauko Määttä CEO will be happy to provide more information. Tel: +358442840944 and e-mail: kauko.maatta@eminko.com.

EMINKO EV M10 LK

Specially for both soft and hard surfaces fully electric EMINKO EV M10 LK.

EMINKO EV model 10

We will start manufacturing of EMINKO EV model 10 electric off-road vehicle within 2 months. We have patent applications Nos: 20190058 and 20200041. Looking for potential partners; forestry and agriculture, property maintenance operators, etc. whose traction / pushing tasks would be greatly facilitated by EMINKO EV model 10. The terrain properties of the device are better than those of an ATV. A dozer blade and other tools required by the customer can be added to the device. #electric #vehicle #offroad

NEW EMINKO MODEL 10 EV VEHICLE OFFROAD ON MARKET

We look for customers to buy our new EV electric drive offroad vehicle Eminko model 10. The model 10 is small size vehicle with width 1 m and length 2,5 m and it has better offroad capability than other vehicles on the market. It follows the patent application No: 20190058. It can be used in agriculture, forest, mining, earthmoving, snowmoving, traction, transport etc. It has a tow hitch on standard. It can be manufactured on customer details. For more information please contact us tel: +358442840944, email: sales@eminko.com, www.eminko.com.

NEW VEHICLE OFFROAD

We started a development project to design, make prototype and manufacture of the self-steering offroad vehicle.

On first phase we developed and we made a prototype of the traction equipment of the new offroad vehicle construction. This traction construction was tested in practice and the results are excellent. On base of the information from the testing results, it gives very good business possibilities in forest, agriculture, military, free time etc. We see that the construction of the prototype is not known earlier. We have a patent application No: 20190058. We have all rights to this construction.

Even the tested prototype of the traction construction can be used on work on the difficult terrain to draw loads.

TEKES INNOVAATIOSETELI JA EXPLORER RAHOITUS

Meidän kautta TEKES innovaatioseteli. Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv)

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi.  Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan.

Innovaatioseteli on osa Tekesin kasvun ja kansainvälistymisen palveluja yrityksille ja sen kriteerien muutoksilla tähdätään entistä voimakkaammin yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytysten paranemiseen.

Asiakastiedon Rating Alfa on vähintään A+ ja hakijalla ei saa olla verovelkaa tai verotilin alijäämää. Koskee myös verottajan kanssa tehtyä verojäämän maksusuunnitelmaa.

 

Meidän kautta myös TEKES EXPLORER rahoitukseen, jossa Tekes maksaa kansainvälistymiskuluja 50 % kokonaiskustannuksista 10.000 € – 20.000 €. Seuraavassa linkissä lisätietoja tästä rahoituksesta

EXPLORER rahoitus

 

Eminko Oy:n puolesta lisätietoja Kauko Määttä puh. 0442840944 tai kauko.maatta(at)eminko.com.

Customer increased 100 % sales NBS – Asiakas lisäsi 100 % myyntiä NBS

Customer has increased 100 % a sales of product series. NBS method has been used on this work.

Asiakkaan tuoteryhmän myynti on lisääntynyt 100 %. Työssä on käytetty NBS metodia.

NBS (New Business Service) product gives more value in business. NBS is new tool for business and strategy working of the companies. NBS is one of the most effective methods for business on market.

Shortly saying efficient NBS:

–          increases result and return of investment

–          brings new, is based on research – stakeholder and network areas

–          supports business development of the company, increases sales, increases efficiency etc.

–          brings new partners and new business to the company

–          supports to more develop efficiency of the organizations

NBS is an efficient, a competitive and an accommodating tool. NBS takes into account changes of the business environment of the company. NBS makes more accurate of the strategy planning and NBS lowers risks on the strategy.

On the business environment, an amount of the information shall be strongly increased and possibility of the company to control the information shall be decreased. NBS includes an effective working method to analyse opportunities and threats of the company. NBS includes also the method for getting new marketing strategies, which are presently in process of top leading companies in the world. We serve with NBS the customers worldwide.

Brand business is growing in the future. Good research studies are very often made use of the companies to develop brand. NBS supports also this sector.

NBS (Uusi liiketoimintapalvelu) antaa lisäarvoa liiketoimintaan.

Lyhyesti sanottuna tehokas NBS:

–          lisää tulosta

–          tuo uutta, on tutkimus-, sidosryhmä- ja verkostopainotteinen metodi

–          tukee yrityksen liiketoiminnan kehittämistä, lisää myyntiä, lisää kustannustehokkuutta jne.

–          tuo uusia partnereita ja uutta liiketoimintaa

–          tukee organisaation vahvuuksien edelleen kehittämistä

NBS on uusi työkalu yritysten liiketoiminnan ja strategian alueella. NBS on tehokas, kilpailukykyinen ja mukautuva työkalu.

NBS ottaa huomioon muutokset yrityksen liiketoimintaympäristössä. NBS tuo tarkkuutta strategiasuunnitteluun ja NBS vähentää yrityksen riskejä.

Informaation määrä lisääntyy voimakkaasti liiketoimintaympäristössä ja yritysten mahdollisuus kontrolloida informaatiota vähenee. NBS sisältää tehokkaan työmenetelmän analysoimaan yrityksen mahdollisuuksia ja uhkia.

Brändi liiketoiminta on kasvussa jatkossa. Yritykset käyttävät tutkimusta enenevässä määrin hyväksi brändin kehitystyössä. NBS tukee myös tätä aluetta.

NBS sisältää myös menetelmän saada uusia markkinointistrategioita, jotka ovat työn alla tai käytössä johtavilla yrityksillä. Palvelemme NBS:llä asiakkaita maailmanlaajuisesti.